Vi har sett och lärt oss massor från de tusentals säljprocesser vi deltagit i genom åren.
5 gemensamma nämnare sticker ut. Vi kallar dem säljsanningar.