Så funkar Mail Gateway

  1. Ett mail landar i en inbox som Mail Gateway bevakar.
  2. Mail Gateway importerar informationen från epostmeddelanden och skapar ett ärende i Lime CRM – Dessutom kopplat till rätt person eller företag baserat på e-postadressen. Mailet bifogas som ett dokument.
  3. Mail Gateway skickar automatiskt ut ett svarsmail och kunden får en unik nyckel eller ärendenummer.
  4. Om ett nytt epostmeddelande kommer in i inboxen med samma unika nyckel/ärendenummer importeras mailet till samma ärende I Lime CRM.
Kontakta oss