Per Lundblad, affärsområdeschef, om kompetensutveckling och samarbetet med More intenz

Vilken roll har du på Addtech, Per?

”Jag är ansvarig för affärsområdet Power Solutions som innehåller 25 bolag och har cirka 400 anställda. Utöver det är jag rektor på Addtech Academy och ytterst ansvarig för all kompetensutveckling i koncernen. Addtech Academy riktar sig till hela koncernen och erbjuder utbildningar inom bland annat försäljning, ledarskap och projektledning. Vi vill öka professionaliteten hos våra medarbetare och ge dem möjlighet att utvecklas för att lyckas i sin roll.”

 

Kan du berätta lite om hur ert samarbete med John på More intenz ser ut?

”John är ansvarig för alla utbildningar inom sälj och säljledning i Addtech Academy. Det har han varit i 4 år nu. Vi har tre olika utbildningar inom sälj och affärsmannaskap och dessutom ett program för säljledare som sträcker sig över 10 dagar – vårt mest ambitiösa program. Planen är att alla som jobbar med sälj i koncernen, och det är en bit över 1200 medarbetare, ska utbildas av John. Utöver Addtech Academy jobbar John i flera andra projekt i koncernen, med enskilda bolag eller enheter.”

 

Vilka mätbara effekter har ni sett av Johns arbete med kompetensutveckling?

”När det gäller Addtech Academy kan det vara svårt att mäta effekter på individnivå hos säljarna men vi ser en tydlig effekt på de som utbildats inom säljledning. De bolagen når oftare sina mål och de får ett bättre arbetssätt när verktygen implementeras i vardagen. Vi genomförde också ett projekt lett av John där fem bolag hade målet att öka korsförsäljningen. Vi fick vi enastående resultat med över 100 konkreta nya affärsmöjligheter. I arbetet med enskilda bolag kan jag lyfta Compotech, där John tog fram en ny säljprocess och nya arbetssätt. Effekten av detta blev fler affärsmöjligheter, en högre aktivitetsnivå och överlag en bättre kvalitet i hela säljprocessen”.

 

Hur fördelar ni ansvaret i samarbetet?

”Vi har en styrgrupp för Addtech Academy med sju medlemmar – sex från Addtech plus John. Allt vi gör diskuteras i styrgruppen och vi fattar beslut tillsammans. När det gäller innehåll och struktur lämnar vi ett stort ansvar till John och lägger oss inte i detaljerna. Däremot deltar ofta en person från ledningsgruppen på utbildningarna i Addtech Academy. John är bra på att koppla innehåll till Addtechs kultur och mål, så att allt hänger ihop. Vi har fått extremt bra feedback på Johns arbete och det finns ett driv i hela koncernen gällande kompetensutveckling som vi inte upplevt tidigare”.