Företagsdata och kreditinformation utgör i många fall navet i affärsrelationer. Att känna sina kunder är också att känna till deras siffror och förutsättningar, så väl för deras som för er skull. Ingen vill råka ut för otrevliga överraskningar och stå med avtal och uppgörelser som sedan inte uppfyller förväntningarna och i slutändan kostar mer än de smakar.

Vi arrangerade nyligen ett webinar med våra partners på Creditsafe som är experter på global företagsdata. Nedan sammanställer vi tre lärdomar som lyftes, och som alla företag borde känna till för tryggare affärer B2B.

1. Agera förebyggande med kreditupplysning

En kreditupplysning är en bra början för att lära känna din kund. En så enkel sak som att försäkra att du gör affärer med rätt juridisk person eller företag minskar risken att råka ut för bedrägerier. Creditsafe har en träffsäker ratingmodell som ger en samlad riskbedömning av ett företag, för att du tidigt ska kunna identifiera kreditrisken och göra säkrare affärer. Du kan också skaffa dig en inblick i saker som betalningshistorik, årsredovisningar och pågående ärenden hos bolagsverket, för att börja bygga din bild av kunden. All information du kan samla på dig blir ditt beslutsunderlag för på vilka sätt era avtal och affärer med företaget ska utformas. Ganska smart att göra innan affären inleds, alltså!

2. Strömlinjeforma kreditbedömningen

Alla i er organisation som driver affärer vet att de ska kolla upp siffror och status på potentiella kunder. Men med stora mängder data och olika parametrar att ta hänsyn till är risken att beslut kommer baseras på individuella bedömningar. Det är riskabelt eftersom det kan leda till förvirring och flytande gränser för vad ni accepterar som god betalförmåga från en kund till en annan. Formulera därför en gemensam strategi för olika scenarion och tillhörande alternativ för betalning. I Creditsafes tjänst Credittemplate är det möjligt att sätta upp mallar med utvalda kriterier för att bedöma om en kund är godkänd för kredit eller inte. Ett verktyg som garanterar att hela organisationen bedömer era kunder på samma grunder och med konsekventa slutsatser.

 

3. Bevaka företagsdata löpande

Allt såg bra ut när det första avtalet skrevs på och nu löper affärerna på. Då är det lätt att glömma den viktiga uppföljningen. För att behålla kontrollen och ligga steget före använder många organisationer löpande bevakning av sina kunder. Det kan låta lite som att man ägnar sig åt spioneri, men handlar i själva verket om att du vill fortsätta ha en bra bild av dina kunders förutsättningar. Och kom ihåg att data alltid en färskvara! Med löpande bevakning kan ni fånga upp tidiga varningssignaler och ratingförändringar – så att ni kan utforma samarbetet framåt på ett så tryggt sätt som möjligt för båda parter.

 

Allt samlat på ett ställe

Från Limes sida har vi alltid samma råd – samla all information på ett ställe! Med företagsdata och kreditbedömning direkt i Lime CRM har du alltid en uppdaterad kundbild. Läs mer om vår koppling till Creditsafes tjänster!

Creditsafe i Lime CRM