CRM handlar om att jobba aktivt för att skapa goda kundrelationer, och det bästa sättet att göra detta är att ta hjälp av ett CRM-system. Beroende på vilken CRM-leverantör du väljer så kommer projektet att implementera och komma igång med ert nya CRM-system garanterat skilja sig ganska mycket. Den största skillnaden mellan Lime och andra leverantörer är att vi gör allt själva: Vi utvecklar systemet själva. Vi inför det tillsammans med er. Vi har också vår egen support som hjälper er när ni behöver hjälp eller har frågor. Men hur går ett CRM-projekt egentligen till när ni har bestämt er för att köpa Lime CRM och vad kan du förvänta dig som kund? Även om inget projekt är exakt likadant som ett annat så följer våra projekt 5 faser. Låt oss beskriva varje steg.

Steg 1. Definiera behoven

Den första fasen handlar om att vi gemensamt med dig och dina kollegor definierar vilka behov och problem som CRM-projektet ska lösa. Vi har alltid utgångspunkten i hur era processer och rutiner ser ut, samt vilka utmaningar som ni har.

Våra account managers ställer frågor och delar med sig av erfarenheter som vi har från att implementera liknande projekt. Vissa av era behov kan stämma in på liknande projekt som vi har genomfört förut, men det behövs ofta någon form av twist på lösningen för att det ska passa perfekt till er. Utifrån våra diskussioner så tar vi tillsammans fram en smart och kostnadseffektiv lösning som kan möta era behov.

Steg 2. Utse en projektgrupp

Vid planeringen och uppstarten av CRM-projektet behöver din verksamhet utse en projektgrupp. Projektgruppen är de som sedan har den huvudsakliga kontakten med projektgruppen från oss på Lime.

En riktigt bra projektgrupp är en viktig komponent för att lyckas med ert CRM-projekt. Se därför till att projektgruppen har representanter från alla de avdelningar och användargrupper som kommer använda systemet. Försök variera gruppen med olika kompetenser och förmågor. Exempelvis en med god teknisk förståelse, en med projektledningserfarenhet, en med god processkunskap och en eldsjäl som är bra på att engagera resten av organisationen.

Steg 3. Planera projektet

Samtidigt som vi gemensamt definierar behoven, sätter vi också sätta ramarna för projektet vad gäller omfattning, tidsplan och budget. När vi har kommit överens om att köra igång, så sätter vi ihop en projektgrupp med projektledare och konsulter som stöttar er projektgrupp med planering och genomförande. Ingen kund lämnas att klara sig själv! Det är vår filosofi.

Steg 4. Producera och leverera projektet

När CRM-projektet är igång sker där många saker parallellt. Till exempel ska både superanvändarna och de ’vanliga’ användarna utbildas i det nya systemet. CRM-lösningen med tillhörande databas ska också utvecklas och testas. Projektmöten, avstämningar och dokumentation sker löpande, med ett tätt samarbete mellan vår och din verksamhets projektgrupp. Till sist är det dags att gå live med det nya CRM-systemet.

Steg 5. Uppföljning och vidareutveckling

Efter att CRM-projektet har gått live så följer vi alltid upp för att säkerställa att ni har kommit igång med användandet. Vi har en supersnabb och trevlig support som kan hjälpa er för frågor som dyker upp av era användare. Om ni får nya eller ändrade behov efter hand så är det alltid möjligt att vidareutveckla och ändra i CRM-lösningen. Vi använder själva Lime CRM och försöker hela tiden utveckla det för att stötta oss när vi växer och får nya behov.

Vill du veta ännu mer om hur vi implementerar våra projekt, samt fördjupa dig mer tekniskt? Spana in vår sida om hur det är att bli kund hos oss.