Vilka utmanande förändringar möter bolag idag? Vad ställer dessa förändringar för krav på ledare? Och vilket är det vanligaste misstaget vid ett förändringsarbete? Beteendeexperten Fredrik Husberg delar sina erfarenheter och vi listar hans bästa tips till dig som ledare.

Fredrik Husberg har jobbat med beteendeförändring i 15 år. Han är idrottspedagog i grunden och har ett djupt intresse för beteendevetenskap, psykologi och människors sätt att förändras.

Digitalisering – så lyckas du med omställningen

Förändringar kan se väldigt olika ut, men digitaliseringen är kanske den absolut vanligaste förändringsprocessen just nu. Fredrik har hjälpt många bolag på deras digitala resa och menar att utmaningen ofta ligger i det splittrade syftet.

”Många arbetar med digitalisering dels för att öka kundnöjdheten, dels för att effektivisera internt. Det kan resultera i oklara förväntningar och att medarbetarna inte är med på de nya arbetssätten.”

Enligt en rapport från Forrester utgörs 85% av utmaningarna organisationer möter när nya digitala verktyg ska införas av beteenden och processer. Programvaran kan ofta komma på plats ganska smärtfritt eftersom många leverantörer är duktiga på det tekniska, men när det kommer till användande och attityder kan organisationen plötsligt stå ensam inför en mycket svårare uppgift. Hur ser man till att digitaliseringsprocessen inte stannar vid själva programvaran?

Fredriks tips är att tidigt bestämma vilka beteendeförändringar som de nya, digitala flödena kräver och prioritera arbetet med dessa.

”Se till att definiera vad det är för beteenden som behövs internt och vad det är för beteenden som behövs ut mot kund. Gör det redan från början och arbeta sedan med de olika spåren parallellt. Då blir det en snabbare och bättre omställning.”

Fredriks 5 tips för lyckad change management

1. Tänk beteende från start

Vid en förändring är det lätt att fastna i struktur, processer och hur man ska organisera sig. Beteendeförändringarna hamnar i skymundan (eller, i värsta fall, glöms bort helt) och hanteras ad hoc när problem uppstår. Det skapar kostsamma fördröjningar i förändringsprocessen som ingen tjänar på.

2. Glöm inte medarbetarna

”Alla ska med” låter kanske klyschigt, men det är faktiskt en framgångsfaktor vid beteendeförändringar. Många bolag involverar ledarna tidigt, men släpper in medarbetarna alldeles för sent. Precis som processfokuset (punkt 1) skapar detta en mycket mer utdragen process än vad som var planerat.

3. Se förändring som något konstant

Som ledare är det viktigt att se förändring som ständigt pågående: förändring är någonting du behöver jobba med hela tiden och ha tålamod med. Den inställningen påverkar medarbetarnas syn på förändring och skapar uthållighet. Kom bort från mantran som att ”det blir bättre efter jul” och arbeta istället aktivt för att utveckla verksamheten tillsammans.

4. Coacha från planen – inte läktaren

Lyckade beteendeförändringar kräver närvaro. Du som ledare behöver coacha medarbetarna och ”ligga nära” beteendet, precis som tränare gör inom idrotten. Det går inte att sitta på läktaren; du behöver vara på planen!

5. Gör förändringen konkret & närvarande

För att skapa handlingskraft och resultat behöver förändringen brytas ned. Jobba med kortsiktiga mål så att medarbetarna känner att det händer något här och nu. Om alla upplever att förändringen händer först om X månader eller år kan det skapa passivitet.

Vill du veta mer?

Även om vi på Lime har ett av marknadens mest användarvänliga system, så handlar CRM alltså till stor del om att ändra beteenden och processer.

Just därför tar vi ett helhetsgrepp om CRM och kan även skräddarsy beteendeplaner för medarbetare och/eller chefer. Så om du vill snacka change management, företagskultur, ledarskap, attityd och beteenden är vi all ears! Kontakta oss på Lime Intenz så berättar vi mer!