För dig som är van att jobba på kontoret och träffa dina medarbetare varje dag så kan det bli en chock när företaget växer och öppnar flera kontor i olika städer och länder. Det sätter andra krav på dig som ledare att kommunicera via telefon eller digitalt med dina medarbetare och gör det inte lika lätt att kika in huvudet på någons kontor för att ställa en viktig fråga. Detta har också påskyndats av covid-19 som helt vänt upp och ner på självklarheten att jobba från kontoret. Men hur minskar du den mentala distansen när man jobbar på olika håll? Här kommer 4 insatser för att göra det enklare att leda på distans:

1. Satsa på en stark företagskultur

Om ditt team känns osynkat så kan det bero på att ni inte har fastställt vilka normer, värderingar och attityder som gäller. Med andra ord: det saknas en stark, gemensam företagskultur som styr arbetet och beteendena åt samma håll. En investering i företagskultur är därför en god idé. Dels för att stärka gemenskapen och sammanhållningen. Och för att öka effektiviteten och sälja mer.

Många tror att en stark företagskultur är något som man ”har”, men det handlar snarare om något som man gör. Det ligger jobb bakom att bygga upp en kultur som bidrar till arbetsglädje, struktur och sammanhållning. Om du behöver hjälp att bygga en stark företagskultur så läs mer om hur vårt team från Intenz kan hjälpa till.

2. Utveckla ditt eget (och andras) distansledarskap

Tänker du, eller kanske andra chefer i företaget, att ledarskap på distans är samma sak som traditionellt ledarskap? I så fall är det nog läge att ändra synsätt. Många chefer och chefsorganisationer är överens om att distansledarskap ställer lite andra krav.

Du och dina chefskollegor måste exempelvis vara tydligare med mål och ansvarsfördelning. När du inte lika enkelt kan följa upp på uppgifter när du springer in i medarbetaren på kontoret så är det lättare att saker faller mellan stolarna om det inte är tydligt vem som är ansvarig för vad. Använd också flera typer av kommunikationskanaler för att lyckas överbrygga de geografiska avstånden – exempelvis chatt, mejl, telefon och videosamtal.

3. Sätt gemensamma arbetsrutiner

Se över de gemensamma arbetsrutinerna som redan finns plats och utvärdera om de går att förbättras ytterligare. Se till att alla har tillgång till gemensamma system och att alla följer samma rutiner. Olika arbetssätt kan göra det svårt för medarbetarna att förstå varandras vardag, leder till en ineffektiv verksamhet med silos och försvårar mätning, jämförelser och rapportering av vad som görs när medarbetarna är på olika håll.

4. Underskatta inte kraften i träffas och att lära känna varandra

Om du har team utspridda på olika kontor så är ett riktigt bra tips för att skapa sammanhållning att se till att alla träffas då och då för att umgås. Genom att få medarbetarna till att lära känna varandra på ett mer personligt plan, istället för att de bara ser varandra som ytliga arbetskontakter, skapas mer sympati och det blir lättare att hålla kontakten. Så om du och chefskollegorna lyckas med att regelbundet samla alla medarbetare på en plats samtidigt – vilket kan vara lättare sagt än gjort – har ni mycket att vinna!

 

 

Lime Intenz har många års erfarenhet av att utveckla organisationer inom varierande branscher. Vi vet att försäljningsresultat inte är något hokus pokus, utan till stor del hänger ihop med människors beteende i organisationen.
Lime Intenz