I takt med att allt fler mejl skickas varje dag har också konkurrensen om att fånga mottagarens uppmärksamhet blivit tuffare. E-postmarknadsföring är fortfarande en av de digitala kanaler med högst ROI, däremot blir det allt viktigare att använda det på rätt sätt – och sticka ut från mängden. Många som använder sig av e-postmarknadsföring upplever att de inte riktigt når fram som de hade önskat. Därför går vi här igenom några vanliga fallgropar, som du dessutom enkelt kan undvika.

1. Innehållet verkar inte intressant

Så fort utskicket har gått iväg är det första målet att så många som möjligt ska öppna det, och allra helst – engagera sig i innehållet. Men för att någon ska vilja öppna mejlet måste det verka intressant, och kunna tillföra ett värde. Det första mottagaren ser av mejlet är ämnesraden och i många fall är den avgörande ifall mottagaren vill öppna mejlet eller inte. Många glömmer tyvärr bort ämnesradens betydelse och väcker inte tillräckligt intresse för att man ska vilja klicka sig vidare. Ge ämnesraden extra kärlek och använd den för att skapa nyfikenhet eller väcka frågor. När ämnesraden är redo, är nästa steg att skapa en intresseväckande förhandsgranskningstest, texten som ofta syns under ämnesraden, för att skapa ett så bra första intryck av mejlet som möjligt.

2. Mejlet är opersonligt

Det finns allt för många företag som använder generiska mejl, som ser likadana ut oavsett vem mottagaren är. Dessa fungerar sällan bra. En viktig framgångsfaktor har visat sig vara en mer personlig approach. Mottagarna vill inte ha massutskick som saknar relevans, utan värdesätter istället en personligare relation till varumärket. Det är därför av värde att alltid se över hur det går att göra utskicken mer personliga och tala direkt till mottagaren. Vissa gånger fungerar det att använda en personligare ton, men ofta krävs segmentering och andra knep för att fånga tag i läsaren. Läs mer om segmentering och en personligare strategi i vår e-guide Lyckas med personlig e-postmarknadsföring.

3. Mottagaren får en novell

I snitt spenderar en mottagare bara 12 sekunder på ett öppnat mejl, vilket ställer extra krav på att informationen ska vara lätt att överblicka. Vi vill ju inte tråka ut läsaren! Behöver du ha med mycket information kan det vara bättre att ha en kortare sammanfattning och sedan länka till webbplatsen. Glöm inte att ha en tydlig call-to-action (CTA). Ge helt enkelt läsaren en munsbit som får dem att vilja veta mer.

4. Formatet funkar inte på mobil

En studie av Adestra fann att 61.9% av alla mejl öppnas från en mobil enhet, och Campaign Monitor menar att mejl som inte visas korrekt i mobilen vanligtvis raderas inom tre sekunder. Om innehållet inte är anpassat för enheten, blir mejlen i många fall jobbiga att ta sig igenom och det blir enklare att bara avfärda det. Glöm därför inte bort att använda mallar som fungerar både på datorn och mobilen. Om mejlet inte kan visas, så spelar det tyvärr ingen roll hur relevant innehållet är.

Lyckas med e-postmarknadsföring

Det finns såklart många faktorer som man behöver ha i åtanke för att lyckas med e-postmarknadsföringen, och det är viktigt att hitta en kombination mellan vilket innehåll ni vill nå ut med, och vad mottagarna faktiskt vill läsa. Det kan alltid vara bra att A/B-testa innehåll, segmentering och layout för att se vad som verkar ge bäst resultat. I vår nya guide går vi närmare in på hur din e-postmarknadsföring blir framgångsrik, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Hur kan man arbeta med personalisering som strategi, vilka KPI:er är viktiga att följa upp och hur fungerar segmentering? Hämta e-guiden Lyckas med personlig e-postmarknadsföring!

 

 

Med Lime Newsletter kan du skapa visuella och mätbara utskick, baserat på din kunddata. Plocka ihop de funktioner du behöver, och börja kommunicera!

Upptäck Lime Newsletter