Berendsen Textil Service AB är ett av Europas ledande företag inom textilservice. Företaget skapar mervärde för kunden genom att ta hand om hantering av arbetskläder, bädd- och badlinne, golvvård, entrémattor samt hygienutrustning.

Berendsen använde sig tidigare av tre separata säljsystem för prospekt, kunder och säljadministration. Detta skapade tungrodd administration och rapportering. Även dubbelregistrering och manuell rapporthantering resulterade i extra arbete. Därför krävdes ett gemensamt system för bästa möjliga effektivisering av nöjdare kunder, mervärde för säljkår och kundservice i arbetet med prospekt och kunder.

Syftet med ett nytt kundvårdssystem var:

  • Ett gemensamt system
  • Förenklad administration och rapporteringsflöde
  • Överblick över befintlig kund och avtal

Varför Lime CRM?

  • 3 system blev 1 enkelt system.
  • Mycket tid sparas genom att eliminera dubbelinmatning.
  • Kundnöjdheten har ökat.
  • En tydlig, samlad bild över kund och prospekt.
  • Ett system som stöttar säljarna – smartare prospektering och projekthantering.
Lime CRM logo
”Med Lime CRM har vi förenklat och effektiviserat processen som tar ett prospekt till avtal och leverans.”
Kristina Martinsson, Berendsen Textil Service AB

Resultat: Ett system som effektiviserar och sparar mycket tid

Hösten 2007-våren 2008 infördes Lime CRM hos Berendsen. 3 system blev 1. Administrationen förenklades och så även säljrapportering och rapporthantering förbättrades. Både dubbelinmatning samt dubbelhantering av diverse projekt minskade och helhetsbilden av befintliga kunder/ avtal blev tydligare.

Genom införandet av Lime CRM har Berendsen Textil Service AB ökat kundnöjdheten, i hög grad förbättrat möjligheterna att bearbeta prospekt samt effektiviserat rapporteringsflödet genom hela säljprocessen.

Berendsen Textil Service AB är ett bevis på ett CRM-projekt som lyckats i sin målsättning att skapa ett system för att hjälpa verksamheten att bli mer effektiv, göra kunderna nöjdare, att skapa mervärde för säljkår och kundservice i sitt arbete med prospekt och kunder.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om Berendsens Lime CRM-lösning eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Vincent som är deras högra hand. Vi vågar lova att han kan allt om CRM!

eller

BOKA PERSONLIG DEMO
Vincent Pihlström

Vincent Pihlström

vincent.pihlstrom@lime.tech
046-270 48 34