Tungrodd vardag med olika system

Berendsen Textil Service AB använde sig tidigare av tre separata säljsystem för prospekt, kunder och säljadministration. Detta skapade tungrodd administration och rapportering. Även dubbelregistrering och manuell rapporthantering resulterade i extra arbete. Därför krävdes ett nytt, gemensamt kundvårdssystem.

”Med Lime CRM har vi förenklat och effektiviserat processen som tar ett prospekt till avtal och leverans.”

Kristina Martinsson, Berendsen Textil Service AB

Vill du veta mer om Berendsens lösning?

Ett system som stöttar säljarna

Med start hösten 2007 infördes Lime CRM hos Berendsen och tre system blev därmed ett. Det har gett flera effekter:

  • Både dubbelinmatning samt dubbelhantering av diverse projekt har minskat och helhetsbilden av befintliga kunder/avtal har blivit tydligare.
  • Administrationen har förenklats och även säljrapportering samt rapporthantering har förbättrats.
  • Kundnöjdheten har ökat.
  • Säljarna får mer stöttning och bolaget har i hög grad förbättrat möjligheterna att bearbeta prospekt samt effektiviserat rapporteringsflödet genom hela säljprocessen.

Vill du uppnå samma resultat som Berendsen?

Boka en demo

Om Berendsen

Berendsen Textil Service AB är ett av Europas ledande företag inom textilservice. Företaget skapar mervärde för kunden genom att ta hand om hantering av arbetskläder, bädd- och badlinne, golvvård, entrémattor samt hygienutrustning.