Ny potential i mångårig CRM-data

Med många kundgrupper, beslutspåverkare och kontaktpersoner har Infometric stora krav på struktur och proffsig dokumentation för att få vardagen att fungera. År 2009 valde man Lime för att dokumentera sitt kundbearbetningsarbete. Relativt snart utökades systemet till även stödja medarbetarna i deras leverans, support och driftsupport.

Efter många år med hög användningsgrad och stora mängder data såg Infometric under år 2018 ny potential i systemet: att visualisera arbetet ytterligare och att lyfta upp goda prestationer inför medarbetarna, för att höja engagemanget och stärka kulturen. Bolaget valde då att implementera Lime Engage som en add-on till sin CRM-lösning och att aktivt börja arbeta med gamification.

“Det finns stor potential i all den information som vi har i Lime CRM och i hur man kan arbeta med den för att skapa intressant innehåll för personalen. Med Engage är det både engagerande och roligt.”

Olle Tjälldin, operativ chef och vVD, Infometric

Vill du veta mer om Infometrics lösning?

Sociala tävlingar ger en extra boost

Idag är Lime CRM en naturlig del av Infometrics vardag och systemet används under hela kundresan – från första kontakten till leverans och support. Utskick av nyhetsbrev och information sköts enkelt med Lime Newsletter. Dessutom har man en koppling till Byggfakta för att hålla koll på byggprojekten runt om i Sverige.

Med Lime Engage har man utvecklat lösningen ytterligare och hittat nya användningsområden för CRM-datan.

  • Goda prestationer lyfts upp inför alla och ger ökad transparens.
  • Tydliga spelregler och KPI:er skapar engagemang.
  • Ett socialt, gemensamt flöde stärker företagskulturen.

Ökat engagemang och starkare kultur

Precis som många andra bolag så arbetar Infometric för att medarbetarna ska må bra och prestera i vardagen. Lime Engage ett av flera verktyg som bolaget använder och insatserna följs upp genom ett engagemangsindex i medarbetarundersökningen.

“Det har blivit som ett socialt nätverk för företaget. Alla är inne och är aktiva, och skämtar och skojar. Det är ett starkt kulturskapande i det. Samtidigt ökar aktiviteten och alla kan se sin progress.”

Om Infometric

Med över 20 års erfarenhet inom energimätning är Infometric en väletablerad och ledande leverantör av mätinsamlingssystem. Genom långsiktiga och effektiva lösningar hjälper de fastighets- och elnätsbolag att sänka sina energikostnader, öka sin miljömedvetenhet och minska sina CO2-utsläpp.

Bolaget har 21 anställda (2018), huvudkontor i Stockholm och är en komplett tjänsteleverantör av IMD, energiuppföljning och service till fastighets- och elbolag i hela Sverige.