Elektroautomatik är en av Skandinaviens ledande automationsintegratörer. De arbetar med att effektivisera och kvalitetssäkra industriers produktion och logistik genom smarta automationslösningar. Med hög kompetens och ett engagerat lag har de hjälpt europeisk industri att automatisera i över 50 år.

Utgångsläge

Elektroautomatik använde tidigare ett egenutvecklat CRM-verktyg som var krångligt och trubbigt för användaren. Detta ledde till att många drog sig från att använda det vilket gav konsekvensen av att ingen litade på informationen som fanns i verktyget. Kunder, offerter och projektinformation låg utspritt i Outlook, det egenutvecklade systemet, blädderblock och i mappstrukturer vilket gjorde det svårt att få en enhetlig kundbild. Det blev dessutom tidskrävande att leta fram rätt information. För ett projektintensivt företag som Elektroautomatik är det viktigt att hålla koll på kommande och pågående införsäljningar, all dokumentation kring dem och att säkerställa att uppföljningar inte faller mellan stolarna.

Organisationen efterfrågade ett enklare system som användarna ser ett värde i att använda. Efter att ha undersökt de flesta av marknadens konkurrenter föll valet på Lime och Lime Easy.

Varför Lime Easy?

  • Enkelheten i att hantera prospekt/kunder, potentiella projekt och tillhörande information – en bra överblick.
  • Bra pris och möjlighet att få en anpassad produkt utan större konsultinsats.
  • Produkten understödjer både säljarnas och marknadsavdelningens processer.
  • Lime ger ett bra helhetsintryck, från produkt till införande och support.
Lime Easy logo
”Införandet av Lime Easy gick väldigt smidigt. Det var lätt att komma igång med systemet, supporten är väldigt bra och Lime gör att vi känner oss väl omhändertagna.”
Martina Elf, Marknadskommunikatör, Elektroautomatik

Resultat: förbättrad offert- och måluppföljning

  • Förbättrad uppföljning av offerter och kunder. Även tydlig måluppföljning för varje medarbetare.
  • Sänkta kostnader för administration då informationsletandet effektiviserats
  • Förbättrad service och support eftersom allt sparas på ett ställe. Allt alla har sagt, gjort och lovat delas internt.
  • Ökad synlighet på marknaden med hjälp av utskick från Lime Easy. Uppdaterad och segmenterad data gör utskicken mer träffsäkra och effektiva.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om Elektroautomatik och vad de gjort för att lyckas med CRM? Ring Ted- han har stenkoll!

eller

JAG VILL TESTA NU
Ted Bragefeldt

Ted Bragefeldt

ted.bragfeldt@lime.tech
+46 735-09 05 70