Elicit levererar träffsäkra IT-lösningar som ger den rätta effekten i kundens verksamhet. De har ett standardiserat sätt att utveckla hållbar mjukvara som är byggd för att klara av förändringar och brinner för att utveckla effektiva IT-system som ger digital konkurrenskraft till kunden. De har också IT Business Consulting där teamet ger kunden extra muskler vid stora IT-projekt, som vid införande av nytt affärssystem. Organisationen är värderingsstyrd och har ledande specialistkompetens inom t.ex: projektledning, krav- och testledning, IT-arkitektur, verksamhetsanalys, systemutveckling och systemförvaltning.

Utgångsläge

Elicits hjärta är ett starkt kund- och leveransfokus. Då får lätt kundens utmaningar högre prioritet än de interna behoven. Elicit använde tidigare ett egenutvecklat system med den grundläggande funktionalitet som ett CRM behöver. Men som alla andra system behöver även ett CRM-system utvecklas i takt med verksamheten.

Man ville även komma ifrån patchning, serveradministration mm. och istället fokusera på systemutveckling och förvaltning av kundernas system – inte de egna. Som lösning på problemet önskade Elicit en molnlösning för att inte behöva ha hand om underhåll och drift.

Elicit såg tidigt att Lime CRM kunde hantera deras krav på enkelhet i kundkampanjer, event, planering inför och uppföljningar efter kundbesök samt ge alla medarbetare den helhetsbild över kunden som de eftersträvat.

Varför Lime?

  • Lime CRM har ett grafiskt, lättillgängligt gränssnitt. Data i systemet går lättare och snabbare att bearbeta.
  • Egna urval och vyer utifrån det som passar enskilda användare/användargrupper. Sökbarheten är helt unik i Lime.
  • Via t.ex. Outlook-kopplingen kan man snabbt och enkelt knyta mail, avtal och överenskommelser till kundbilden.
  • Mobila kopplingarna där t.ex. en snabbnotering om vad som avhandlats på mötet skrivs in direkt på fältet. Tröskeln att sköta administrationen blir lägre vilket i förlängningen ger bättre kvalitet.
Lime CRM logo
”Lime CRM är ett tillförlitligt och användarvänligt CRM-system som får säljarna att fokusera på kundbearbetning istället för tidskrävande administration.”
Anders Kantola, Försäljningschef, Elicit

Resultat: Fler affärer och minskad administration

  • Uppföljningen på kampanjer har förbättrats vilket leder till närmare relation med kunderna och fler affärer.
  • Säljorganisationen har nu ett modernt och lättillgängligt CRM som ger en bra användarupplevelse.
  • Kunskap/information når ut i organisationen på ett bättre sätt än tidigare
  • Bättre underlag för att prioritera kundberarbetningen baserat på fakta snarare än känsla
  • All information om Elicits kundrelationer är samlat i ett centralt system som är lätt att administrera.
  • Minskad tid på administration eftersom allt finns samlat och är sökbart

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om Elicit och vad de gjort för att lyckas med CRM? Ring Louise – hon har stenkoll!

eller

BOKA PERSONLIG DEMO

Louise Nordqvist

louise.nordqvist@lime.tech
0736-44 69 09