Entra Eiendom: Nöjdare kunder med CRM

Entras affärsidé är att utveckla, hyra ut och förvalta attraktiva och miljövänliga lokaler, samt utöva aktiv portföljförvaltning med att köpa och sälja fastigheter. Företagets strategi är att vara ledande inom kundupplevd kvalitet, leverera lönsam tillväxt och att vara främsta aktören inom miljöarbete i branschen.

Entras strategiska tillväxtområden är Oslo med omnejd, Bergen, Stavanger och Trondheim.

Utgångsläge

I syfte att realisera sin strategi om kundupplevd kvalitet startade Entra sitt kundcenter. I starten insåg man ganska tidigt att det fanns ett behov av ett system för att hantera alla de ärenden som kom in till kundcentret.

I samma veva såg man också ett behov av att ha ett system för att underlätta arbetet med uthyrning och kunduppföljning. För att lyckas samla detta i ett enda system föll valet på Lime CRM med projektstart i maj 2012.

Varför Lime CRM?

  • Lime skiljde tidigt ut sig från mängden genom att vara väl förberedda och ha god kunskap om vår bransch.
  • Den produkt och leverantör som uppfyllde våra krav allra bäst.
  • Lime CRM skiljer ut sig från mängden sett till användarvänlighet.
  • Snabbfiltret är riktigt bra och används mycket.
  • Det är enkelt att anpassa och växa med Lime CRM.
Lime CRM logo
”Med Lime CRM har vi mycket bättre kunduppföljning och blivit mer effektiva och professionella, något våra kunder gett oss positiv feedback på.”
Anne Grethe Lotsberg, Kundcenterchef, Entra Eiendom

Resultat: Användarvänlig kundinformation för alla

Tack vare en tydlig kravspecifikation kunde systemet enkelt anpassas och resultatet bli precis det som Entra önskade sig. Detta har gjort att Lime CRM nu blivit ett av Entras huvudsystem som hela tiden utvecklas och används. Exempelvis har Entra själva utvecklat moduler för att hantera inköp och projekthantering. Dessutom har Entra nyligen börjat använda Lime BI för att visuellt få en överblick över alla siffror och över hur företaget mår i realtid.

Den största vinsten Entra ser med Lime CRM är att man nu har tillgänglig och användarvänlig kundinformation för alla. De är idag mycket bättre på kunduppföljning och har blivit mer effektiva och professionella, vilket kunderna nu ger positiv feedback på.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om Entras Lime CRM-lösning eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Jonas – han kan allt om CRM för fastighetsbranschen!

eller

BOKA PERSONLIG DEMO
Jonas Jakobsson

Jonas Jakobsson

jonas.jakobsson@lime.tech
08-562 776 01

2018-09-26T14:36:54+00:00
Vi gillar kakor. Gillar du också kakor? Fortsätt surfa! Ok!