Fabege är ett fastighetsbolag vars fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter i attraktiva lägen på delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. De erbjuder moderna lokaler främst för kontor men även för butiker och andra verksamheter.

Utgångsläge

Fabege arbetar ständigt med att bygga långsiktiga relationer med sina kunder och strävar hela tiden efter att kunna ge bättre service. Något som dock skapade svårigheter i detta arbete var att det var svårt att följa upp aktiviteter och mål på kundnivå. Det fanns helt enkelt inte någonstans att lägga in och samla sådan information, vilket resulterade i att medarbetarna skapade sina egna excelark och system. Kundhanteringen blev därmed väldigt personberoende.

Fabege ville med denna bakgrund hitta ett användarvänligt system som kunde stödja förvaltningsavdelningens processer – och på så sätt öka kvalitén och säkerställa att alla kunder hanteras på ett bra sätt.

Behov

Fabege letade efter ett användarvänligt system, där all information var lättillgänglig och sökbar. Det var viktigt att man skulle kunna koppla ihop CRM-systemet med fastighetssystemet för att skapa en helhetsbild av kunden och på så vis arbeta smartare. Viktiga mail och andra dokument skulle också finnas kopplat till kunden för att man skulle slippa att leta i trädstrukturer. Även funktioner så som påminnelser, aktivitetsuppföljning, hålla koll på avtal som löper ut och klassificeringar av kunden var viktiga. Till sist önskade Fabege få in någon form av kundmötesplanering.

Varför Lime CRM?

  • Lime är en trygg och trovärdig leverantör som förstod våra behov, och Lime CRM kunde lösa dem.
  • Det fanns redan en bra fastighetslösning i Lime CRM, och vi behövde inte börja från början. Lime hade redan koll på våra komplexa informationsstrukturer.
  • Ett användarvänligt system som inte kräver så mycket utbildning.
Lime CRM logo
”Med Lime CRM sparar vi otroligt mycket tid – på alltifrån utskick, rapporter till klassiskt informationsletande. Vi arbetar mycket mer effektivt nu.”
Hanna af Sandeberg, Verksamhetsutvecklare, Fabege

Resultat: Alltid uppdaterad & tillgänglig information

Fabege sparar mycket tid på att all information om kunden är sparad på ETT ställe – allt utgår från Lime CRM och man behöver inte längre leta bland dokument eller i Outlook. Information är uppdaterad och de tidigare ouppdaterade excelfilerna är nu ett minne blott.

De upplever att det är enkelt att få en överblick på all vår information – vill du ha ut en lista på alla kunder som har avtal som går ut inom 12 månader? Eller vill du veta att utskicket du ska göra går till rätt kunder. Inga problem, det löser Lime på ett kick!

Sammanfattat: Fabege upplever att den största fördelen med Lime CRM är att man har sparat mycket tid i administration och informationen som finns där är oftast korrekt och uppdaterad. Lime CRM är ett användarvänligt system som enkelt ger dig en helhetsbild över dina kunder.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om hur Fabege arbetar i Lime CRM eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Catrin som kan fastighetsbranschen utan och innan!

eller

BOKA PERSONLIG DEMO
Catrin Bergen

Catrin Bergen

catrin.bergen@lime.tech
08-562 776 08