Smidiga arbetsorder och tätt samarbete

Lime Field är ett mobilt arbetsorderhanteringssystem som kan kopplas ihop med Lime CRM. Resurser, checklistor, attestering, tidrapporter och statistik – Field hanterar allt och gör din ärendehantering sömlös! Smidigare blir det inte.

Boka demo
Lime Field dashboard på ipad

Varför mobil ärendehantering?

Nöjdare kunder

Dina kunder vill att deras problem ska lösas så snabbt och smidigt som möjligt. Med Field add-on till Lime CRM kan ditt företag inte bara öka takten, utan också höja kvaliteten med ett samlat flöde för arbetsorder. Det ger nöjdare och gladare kunder.

Ökad lönsamhet

Field förbättrar ditt företags resursplanering och ökar effektiviteten, tack vare att kontor och fält arbetar tillsammans. Det gör att kostnaden per ärende/projekt sjunker och lönsamheten ökar.

Snabb uppföljning

Med Field add-on till Lime CRM kan lägga din tid på viktigare saker än att sammanställa Excellistor och rita grafer – all data från veckans, månadens eller årets ärenden/projekt finns ju redan samlad. Några knapptryck och du har statistiken tillgänglig.

Så funkar Lime Field och Lime CRM

  1. Kundtjänst, eller kund via formulär/kundportal, registrerar ett ärende i Lime CRM.
  2. Ärendet skickas till rätt utförare direkt eller resursplaneras och en arbetsorder skapas i Lime Field.
  3. Tekniker på fält och/eller underleverantör får allt material de behöver och rapporterar in ärendestatus, tid, material, bilder och annan information.
  4. Det kompletta faktureringsunderlaget skickas till Lime CRM eller ditt affärssystem för fakturering och kunden meddelas om att problemet är löst, ärendet avslutas i Lime CRM.
  5. Statistik och rapporter för utförda arbeten finns samlat i Lime Field, redo för analys.

Field hanterar så klart även interna rutiner och återkommande arbete! Det är möjligt att schemalägga och att skapa arbetsorder per automatik, till exempel för systematiskt brandskyddsarbete och rondering.

Boka demo