Några av de KPIer som vi har satt upp:

  • Sales pipe – Hur stort affärsvärde har vi i respektive aktiva steg i vår affärsprocess?
  • Sales forecast per status – Hur stort affärsvärde förväntar vi oss att stänga, månad för månad, kommande 6 månader?
  • Forecast vs goal – Hur ser prognosen ut jämfört med de mål som är uppsatta, månad för månad?
  • Forecast per affärsområde – Hur stort affärsvärde förväntar vi oss stänga månad för månad för respektive affärområde?

Lime BI ger mig inte bara möjligheten att flöja upp målen på daglig basis, Lime BI används också som ett coachande verktyg i samtal med individuella säljare.

För att skapa engagemang presenterar vi säljdashboarden på skärmar på respektive kontor. På så sätt får vi en transparent, gemensam bild över hur vi presterar oavsett kontor.

Boka demo