Några av de widgets vi satt upp för vår dashboard:

  • Inkommande/avklarade tickets under dagen – Hur många ärenden har rapporterats/lösts idag? Hur är detta jämfört med föregående dag?
  • Otagna ärenden – Hur många ärenden har ännu inte plockats av någon supportmedarbetare?
  • Inkommande/avklarade ärenden nuvarande år – Hur många ärenden har rapporterats och avklarats vecka för vecka nuvarande år? Hur ser trenden ut?
  • Avklarade ärenden per medarbetare – Hur många ärenden löser respektive medarbetare idag?

Våra KPIer presenteras tydligt på skärmar hos supportavdelningen.

Boka demo