Automatisk uppföljning av aktivitetsmål

I Lime Go jämförs ditt teams genomförda säljaktiviteter kontinuerlig med era mål, så att du snabbt kan se vilka som ligger i fas – och vilka som inte gör det. På dagen!

  • Sätt aktivitetsmål för säljsamtal och möten för varje medarbetare.
  • Grafiska staplar visar hur arbetet flyter på och graden av måluppfyllelse.
  • Se statistiken per dag, vecka, månad, kvartal, år eller eget tidsintervall.
Vill du veta mer?
Lime Go använt på iPad

Sales pipeline för pricksäkra prognoser

Har ditt team många offerter ute, men få affärer under kvalificering? Eller tvärtom? Arbeta enkelt med pipeline management i Lime Go och få en jämnare försäljning.

  • Visuell säljpipe med säljprocessens faser avslöjar potentiell obalans.
  • Filtrera på förväntat orderdatum och se pipen för specifika månader eller kvartal.
  • Totala och viktade värden ger prognoser om kommande försäljning.
Kom igång nu
Lime Go använt på laptop

Datadrivet sälj med kampanjutfall

Lyft ditt team till nya höjder! Skapa kampanjer med olika segment och jämför utfallen. Dra slutsatser, optimera era metoder och öka er framtida hit rate – med Lime Go är det enkelt.

  • Skapa segment baserat på geografiskt område, omsättning, taggar, etc.
  • Se utfallen från teamets ringkampanjer i översiktliga diagram.
  • Öppningar och klick för e-postkampanjer presenteras i grafiska staplar.
Snacka med våra säljexperter
Lime Go använt på mobil

”Jag var missnöjda med andra CRM-system. Det blev för mycket administration kring säljandet. Så jag fattade beslut om att köpa in en licens av Lime Go. Nu använder vi det i hela säljorganisationen.”

Sebastian Hjortsberg, KAM & partneransvarig på Visma Financial Solutions

Fler omdömen om Lime Go