Påverkas faktureringen?

Ja, numera kommer fakturor att skickas till/från Lime Technologies Sweden AB.

Faktureringsadressen och organisationsnumret är oförändrade.

Ändras organisationsnumret?

Nej. Det är fortfarande 556397-0465.

Påverkas mina avtal?

Nej. Ditt gamla avtal är fortfarande giltigt.

Påverkar det produkterna?

Nej. Produkterna kommer inte att förändras till följd av namnbytet.

Byter företaget ägare?

Nej. Det är fortfarande Monterro och företagets ledningsgrupp som äger Lime.