Om köpet

Varför köper Lundalogik Netoptions?

Med Netoptions växer Lundalogiks kompetens inom e-marketing och antalet kompetenta medarbetare ökar. Erbjudandet till marknaden blir mer komplett och innefattar nu även verktyg och metoder för mätbar digital kommunikation, i tillägg till sälj och CRM.

Varför säljs Netoptions till Lundalogik?

Som samarbetspartners har Lundalogik och Netoptions sedan många år skapat smarta paketlösningar och på många plan har vi samma målbild med våra respektive verksamheter. Netoptions har grymma produkter, men har inte riktigt haft den tillväxt ägarna önskat de senaste åren. Lundalogiks starka erbjudande samt kompetenta marknads- och säljorganisation kommer ge Netoptions lösningar möjlighet att expandera så som de förtjänar.

Köper Lundalogik 100 % av bolaget?

Ja.

Vem grundade Netoptions?

Netoptions grundades 2003 av bland annat nuvarande styrelseordförande Ola Gravenfors, VD Daniel Strömer och kundutvecklare Jan Ekström.

Vilka är Netoptions tidigare ägare?

Huvudägare Ola Gravenfors (styrelsemedlem) och Daniel Strömer (VD), samt ytterligare sju personer närstående till bolaget.

Vem äger Lundalogik?

80% av Lundalogik ägs av investmentbolaget Monterro. 20% ägs av Lundalogiks ledningsgrupp.

Vem köper Netoptions?

Det är Lundalogik AB som gör förvärvet.

Hur ser Netoptions framtid ut?

Netoptions som bolag kommer att upphöra och bli en del av Lundalogik. Alla anställda kommer att erbjudas möjligheten att bli en del av det nya “Lime Marketing”-team som startas upp på Lundalogiks kontor i Göteborg. Netoptions produktportfölj BizWizard blir en kompletterande del av Lundalogiks produkter för CRM och säljstöd, men kommer även att finnas kvar som fristående produkt för befintliga kunder.

Är detta Lundalogiks första uppköp?

Nej. I januari i år förvärvades mjukvarubolaget RemoteX av Lundalogik.

Innebär detta att Lundalogik släpper nya mjukvaror inom kort?

Inte i detta fallet. Däremot blir Netoptions produktportfölj BizWizard integrerade tilläggstjänster i Lundalogiks befintliga produktutbud. Bizwizard kommer även att kvarstå som egna produkter för befintliga kunder.  

Kommer Lundalogik att göra fler uppköp framöver?

Lundalogiks övergripande strategi är organisk tillväxt. Vi håller alltid utkik efter nya, spännande möjligheter att växa kompetensmässigt.

Hur många anställda har Netoptions?

6 personer, inklusive nuvarande VD Daniel Strömer.

Hur många anställda har Lundalogik?

216 personer.

Kommer Netoptions anställda att arbeta kvar?

Vår ambition är att alla ska stanna. En av de stora värdena med köpet av Netoptions består i den kompetens bolaget har inom digital marknadsföring. Denna kompetens finns hos medarbetarna.

Hur mycket omsätter Netoptions?

Cirka 10 miljoner kronor 2017.

Hur mycket omsätter Lundalogik?

Cirka 206 miljoner kronor 2017.

Räknar Lundalogik med att den totala omsättning kommer att öka i och med köpet av Netoptions?

Med Lundalogiks muskler och redan starka fäste runt om i Norden finns stor potential för Netoptions erbjudande inom digital marknadsföring att växa och därmed bidra till att öka den totala omsättningen för Lundalogik.

Hur ser Lundalogiks framtidsplaner ut?

Vi har fortsatt fokus på tillväxt i Norden. Samtidigt undersöker vi möjligheterna att expandera till andra marknader. Som snabbväxande bolag står alltid rekrytering i fokus och den stora utmaningen är att hitta tillräckligt många duktiga medarbetare.

Hur mycket betalade Lundalogik för Netoptions?

Båda parter är nöjda med uppgörelsen. Vi kommenterar dock inte köpeskillingen.

10 snabba fakta om företagen

Lundalogik Netoptions
Företagsidé Att skapa kundmagneter. Vi ska bli den ledande leverantören av CRM i Norden genom att göra vardagen för våra användare enklare och roligare! Och allt detta tack vare CRM (Customer Relationship Management). Att göra livet enklare för marknadsföraren. Vi utvecklar digital marknadsföring som kan hjälpa företag och organisationer att skapa relationer med kunder såväl som nya och fler affärer.
Produkt(er) Lime CRM – anpassad CRM,  Lime Go – säljvertyg, Lime Easy – grundläggande CRM, Lime Field – mobil ärendehantering BizWizard E-post, BizWizard Feedback, BizWizard Event, BizWizard SMS
Grundat 1990 i en källare i Lund, av matematikstudenterna Joakim Bengtson, Magnus Egelberg och Lars Sigebo. 2003 av bland annat nuvarande styrelseordförande Ola Gravenfors och VD Daniel Strömer.
Antal anställda 216 6
VD Erik Syrén Daniel Strömer
Kontor Lund (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors Göteborg och Stockholm
Ägare Monterro (80 %), Lundalogiks ledningsgrupp (20%) Huvudägare Ola Gravenfors och Daniel Strömer, samt ytterligare 7 personer närstående till bolaget.
Omsättning Ca. 206 Mkr 2017 Ca. 10 Mkr 2017
Antal kunder/användare Ca. 6 000 Ca. 160
Hemsida www.lundalogik.se www.bizwizard.se

 

Jag använder både BizWizard och Lime, hur berör detta mig?

Om du har en koppling mellan BizWizard och Lime CRM så behöver du inte göra någonting, allt kommer fungera precis som förut. Om du inte har en koppling så kommer det att ingå som standard i Lime CRM. Dubbelt bra!

Kommer köpet att påverka mig som befintlig BizWizard-kund?

Vi är säkra på att detta innebär en positiv förändring för BizWizards kunder. Med en större organisation kommer vi ha musklerna att bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder och utveckla vår tjänst.

Vem ska jag ringa till om jag har supportfrågor gällande BizWizard?

Du fortsätter att kontakta Netoptions, precis som tidigare.

Vem ska jag ringa till om jag vill prata med kundansvarig för oss som är BizWizard-kunder?

Du ringer samma person som du har haft kontakt med tidigare.

Hur kommer mitt BizWizard-avtal med Netoptions att påverkas?
Vi har inga planer på att förändra dessa men av praktiska skäl kommer administrationen att ses över.

Kommer BizWizard vara tillgänglig i alla nordiska länder?

BizWizard som fristående produkt finns endast tillgänglig på den svenska marknaden, men vi kommer att översätta verktygen så att de kan integreras i våra befintliga produkter – i hela Norden!

Kommer BizWizards tjänster att säljas både som separat produkt och som en integrerad del av Lundalogiks produkter?

Vårt primära mål är att så snart som möjligt bygga in e-postmarknadsföring, sms-utskick, kundundersökningar och eventinbjudningar, som standardfunktioner i våra CRM-system. BizWizard som fristående produkt kommer att finnas kvar för befintliga kunder.

Finns det några nya prismodeller planerade? Kommer BizWizard och Lime att kosta detsamma?

Vi kommer lansera nya prismodeller för att använda de nya marknadsfunktionerna i Lime CRM och Lime Go under hösten. Nuvarande prislistor för var och en av produkterna kvarstår. Kontakta oss för närmare information

Kommer BizWizard att integreras i Limes produktportfölj?

Ja! Exakt hur vi kommer arbeta vidare med produktportföljen kommer att diskuteras de kommande månaderna.

Vem ska jag ringa till om jag har supportfrågor gällande Lime?

Du fortsätter att kontakta Lundalogik, precis som tidigare.

Jag har en koppling till APSIS Pro. Kommer den att ersättas av BizWizard?

Vi kommer fortsätta ha ett samarbete med APSIS och kopplingen kommer att finnas kvar.

Vilken typ produkt har Lundalogik? Är det något som passar oss?

Lundalogik är en av Nordens största CRM-leverantörer. I produktsviten finns fyra produkter:

  • Lime CRM – anpassat CRM-system till dina behov, kan bokstavligen göra vad du vill
  • Lime Go – ett verktyg som skapats för att förenkla försäljningen och inget annat
  • Lime Easy – användarvänligt, enkelt men komplett CRM-system
  • Lime Field – mobil ärendehantering på ett och samma ställe – var du vill

Med en integration till Lundalogiks CRM-system samlar du all information om kunder på ett och samma ställe. Det hjälper dig bli ännu bättre på kundhantering, sälj- och marknadsstrategier.

Vilken typ av produkt har Netoptions? Är det något som passar oss?

BizWizard syftar till att effektivisera företags digitala marknadsföring och genom e-post- och sms-utskick, enkäter och eventhantering nå önskat resultat. På så sätt förenklas arbetet att nå ut till nya kunder, stärka befintliga kundrelationer och skapa kundlojalitet. Med fokus på användarvänlighet kommer du snabbt igång, oavsett om du har många års erfarenhet eller är ny i branschen.