PMH International, med huvudkontor i Ystad, erbjuder effektiva lyft- och lagerlösningar främst till svenska marknaden. Som namnet avslöjar har PMH även ett gäng internationella kunder.

Affärsområdet Lyft- & Materialhantering har en huvudinriktning på handel, tillverkning och representation av ledande lyftutrustning såsom lyftblock, traverser, svängkranar och vakuumlyftar. Det andra affärsområdet inom PMH är Industri & Lagerhallar, PMH-Hallen, som bedriver försäljning och uthyrning av lagerhallar för lager, industri och produktion.  PMH har även en serviceavdelning som utför service på lyftutrustningar och lagerhallar ute hos kunderna.

PMH International startade i Lime Easy 2011 och övergick 2015 till Lime CRM.

Utgångsläge

När man först startade hade de två affärsområdena helt separata arbetssätt. Offerterna hanterades manuellt av säljaren, via en assistent, och låg i en komplicerad mappstruktur. Precis som hos många andra företag vi besöker. Detta arbetssätt var väldigt tidskrävande och offerterna, som man såklart lägger väldigt mycket tid på, fick inte den uppföljning som behövdes.

PMH la också mycket tid på att leta efter information och på att underhålla flera olika system som innehöll viktig data om kunder och prospekt.

Behov

Precis som många andra företag som letar efter ett CRM-system var PMH ute efter ett gemensamt arbetsflöde med fokus på en förenklas och optimeras offerthanteringen.

Grundbehovet var egentligen ganska enkelt; PMH önskade bättre kontroll på sina projekt. De ville kunna göra noteringar, lägga in dokument, ritningar, mail och kontaktpersoner som är kopplade till projektet. Allt på ett och samma ställe.

Man behövde ett ställe där man samlade all information, oberoende av affärsområde, för att få alla att arbeta likadant och använda samma rutiner. En informationskälla, tillgänglig för alla och fullt uppdaterad skulle spara mycket tid och effektivisera på PMH.

Efter att ha använt Lime Easy ett par år växte behoven och PMH beslutade sig därför för att uppgradera till Lime CRM. Man ville inkludera ännu fler användningsområden, bland annat avtal och servicehantering.

Varför Lime?

  • En stark försäljningsinsats, med mycket engagemang, övertygade och vann över tidigare CRM-skeptiker till rätt sida.
  • Limes förståelse för behov och bra lösningar på dessa.
  • Bra lösning för offerthantering
  • Ett användarvänligt och ”prisvärt” CRM-system.
  • Smarta integrationer som förenklar vardagen: UC-koppling (för organisationsdata), Bisnode One-By-One (för företagsdata), Google maps kartkoppling, mobilapp mm.
Lime CRM logo
”Idag kräver marknaden ett CRM system som är enkelt, snabbt och som är anpassat efter kundens behov. Det har vi!”
Niklas Håkansson, VD, PMH International

Resultat: Gemensamma processer i ett enda system

Offerthanteringen sköts helt och hållet av Lime med hjälp av offertmallar och är en viktig del av arbetet. Det sparar inte bara väldigt mycket tid utan har bidragit till en gemensam grafisk profil och till ett gemensamt arbetsflöde.

Mycket tid sparas genom att informationen är samlad på ett och samma ställe, oavsett affärsområde. Man hittar rätt information precis när de behöver den, oavsett var man befinner sig tack vare mobilappen. Inga fler mappstrukturer och inte en massa olika program som gör olika saker (t.ex. kreditkoll hos UC) – allt är samlat i Lime.

Idag har PMH uppgraderat till Lime CRM för att vidare hantera avtal, projektaktiviteter och hålla reda på när det är dags för service. Idag kan PMH få en lista på alla avtal där service behöver göras och även få upp det på en karta. Lyx för Serviceavdelningen som enklare kan planera sina rutter för att genomföra service.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om PMH International och vad de gjort för att lyckas med CRM? Ring Anna!

eller

BOKA PERSONLIG DEMO
Anna Hansen

Anna Hansen

anna.hansen@lime.tech

0707-38 50 41