Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner som erbjuder beprövade koncept för optimering av kunders förmåga att hantera komplexa system över deras livstid. De garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av sina expertkonsulter.

Utgångsläge

När vi kom i kontakt med Syntell hade de byggt upp komplexa Excel-strukturer för hanteringen av viktiga interna affärsprocesser, i synnerhet marknadsföring och sälj. En av utmaningarna med detta arbetssätt var svårigheten att arbeta tillsammans och att göra informationen tillgänglig för alla. Medarbetarna konstruerade ofta ”egna CRM-system” i Excel-ark lokalt, men då informationen inte var tillgänglig för andra så kunde man i värsta fall ringa en potentiell kund som kollegan ringt dagen innan. Grundbehovet var ganska enkelt; man önskade en användarvänlig plattform där man kunde samla och dela information – för att kunna arbeta effektivt med de verksamhetskritiska processerna.

Syntell såg också behovet av att enklare kunna jobba med kategoriseringar och följa upp olika segment på marknaden. Dessutom ville man kunna sätta mål, mäta och följa upp sina säljare.

Då Syntell utbildar hundratals personer varje år behövde man även ett sätt att hålla koll på anmälningsläge och vem som deltagit på vilken kurs, och när.

Syntell identifierade följande behov:

  • Ordning & reda på kontakter och vad man sagt, gjort och lovat
  • Bättre koll på affärs-/projektpipen
  • Helhetsvy över verksamheten, affärer, projekt, utbildningar, bemanning. Allt med kunden i centrum.
  • Enkelt och sökbart system
  • Rapport- och uppföljningsmöjligheter

Varför Lime CRM?

  • Snabb implementation.
  • Flexibelt och kan anpassas efter vår verksamhet, samt möta framtida behov då de uppkommer.
  • Lime visade att det verkligen ville ha affären och såg till att möta våra behov, och leverera det vi ville ha.
Lime CRM
”Lime visar på god förståelse för vad vår verksamhet behöver. De snappade tidigt upp vårt behov av resursplanering. Utan att vi bad dem byggde de in det i vår Lime CRM-lösning, dessutom utan att gå över projektets budget. Det är att underlova och överleverera.”
Daniel Falk, Head of Markets & Clients, Syntell

Resultat: En överblick över verksamheten

Syntell upplever idag att det blivit mycket enklare att få en överblick över verksamheten. I Lime CRM får man en helhetsbild över hur projektpipen och den förväntade orderingången ser ut och därigenom får man en enklare bemanningsprognos.

Nu har alla också en tydlig bild över vilka projekt som är pågående, vilka konsulter som driver projektet och projektets omfång.

Lime CRM används mycket i den dagliga driften, bl.a. vid veckomöten då man tittar på affärspipen; liggande kontrakt och nya affärsmöjligheter. En uppskattad funktion, som används mycket, är att varje medarbetare kan flagga saker i Lime som man vill ta upp på veckomötet.

Vill du veta mer?

Vill du höra mer om Syntells Lime CRM-lösning eller kanske veta vad Lime CRM kan göra för dig? Hör av dig till Catrin som har koll på Syntells lösning och konsultbranschen i stort.

eller

BOKA PERSONLIG DEMO
Catrin Bergen

Catrin Bergen

catrin.bergen@lime.tech
08-562 776 08